Personuppgiftspolicy & integritetspolicy 
FÖR PRONOVA HOTELL OCH VANDRARHEM
Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra
besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/679, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 
Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som kan identifieras direkt eller indirekt, via ett namn, ett personnummer, platsdata, eller en epost adress.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
Data som du aktivt tillhandahåller oss genom att fylla i olika typer av formulär. Söker lediga tjänster eller skickar in spontana ansökningar.
Personuppgifter direkt från dig då du t.ex. bokar ett hotellrum eller mötesrum. Vi kan även mottaga och överföra Personuppgifter om dig från och till samarbetspartners (t.ex. om du använt en annan webtjänst för att boka ett hotellrum)
Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och ger oss ditt samtycke.
När du bokar åt annan person ansvarar du för att du har tillåtelse från den eller de andra personerna att delge oss deras information.
Om verksamheten överlåts kan personuppgifter lämnas ut till en eventuell köpare och dennes rådgivare.
 
 
Vad använder vi din information till?
Om du bokar ett hotellrum hos oss använder vi dina Personuppgifter för att kunna, hantera, administrera, följa upp och ta betalt för din bokning. Vi använder också dessa uppgifter för att påminna eller informera dig om din bokning i anslutning till din vistelse.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Identitetsuppgifter: t.ex. Namn, personnummer, passuppgifter
Kontaktuppgifter: t.ex. e-postadress, telefonnummer, adress
Eventuella särskilda önskemål gällande din vistelse hos oss.
Övriga uppgifter som du lämnar till oss, t.ex. om eventuellt resesällskap.
 
Laglig grund för inhämtning och behandling.
Uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla avtalet med dig.
 
Rekrytering.
Om du skickar in en arbetsansökan till oss behandlar vi dina uppgifter för att kunna utvärdera din ansökan. Detta innefattar också eventuella referens och bakgrundskontroller i enlighet med vår rekryteringsprocess.
Om du erbjuds och accepterar anställning kommer en del av de Personuppgifter som vi samlat in om dig under rekryteringsprocessen bli en del av ditt anställningskontrakt.
 
Laglig grund för inhämtning och behandling.
Inhämtning och behandling grundar sig på ditt samtycke.
 
Behandling av personuppgifter vid intresseanmälan och kontaktformulär på vår webbsida
I samband med intresseanmälan och andra formulär på vår hemsida efterfrågar vi vissa personuppgifter. Vi använder personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning för att kunna kontakta dig gällande ärendet. De personuppgifter vi behandlar är information som du aktivt tillhandahåller oss via anmälningsformuläret.
 
Hur länge sparas dina uppgifter?
Dina personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt.  Insamlade uppgifter uppdateras kontinuerligt och vi raderar personuppgifter när det inte längre finns något ändamål för att spara dem. Som grundregel tas dina uppgifter bort ca 180 dagar efter avslutad vistelse.
 
Rättsliga förpliktelser.
Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter i syfte att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, för att följa lag, domstol eller myndighetsbeslut, t.ex. Skattelagen, Bokföringslagen, eller beslut från annan myndighet.  Vid utredning av brott kan vi behöva dela uppgifter med polisiära myndigheter i enlighet med svensk lagstiftning.
 
Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi har efter bästa förmåga vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina Personuppgifter mot t.ex.förlust, manipulation eller obehörig åtkomst för att på så sätt upprätthålla en hög säkerhetsnivå. 
 
 
Vem hanterar och har åtkomst till dina uppgifter?
Åtkomsten till dina personuppgifter är begränsad till de personer som behöver behandla personuppgifterna som en del av sitt arbete.
Vi säljer inte, handlar eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda tredje parter som hjälper oss att hantera din bokning, driva vår verksamhet, leverera de varor du beställer om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål som inte överenskommits.
 
Vem kontaktar du vid frågor?
Har du frågor om hur vi samlar in och hanterar dina personuppgifter eller om du har synpunkter på Personuppgifts- och integritetspolicyn är du välkommen att höra av dig till oss via epost: info@prononvahostel.se
 
Ändringar i denna integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.
Detta dokument uppdaterades senast: 2019-03-22